Kanker als gevolg van overgewicht

Jaarlijks zijn er in Nederland bijna 5.000 nieuwe gevallen van kanker toe te schrijven aan overgewicht. Wereldwijd gaat het om bijna een half miljoen nieuwe gevallen per jaar. Het aantal gevallen van kanker door overgewicht is hoger bij vrouwen dan bij mannen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie in samenwerking met het Wereld Kanker Onderzoek Fonds.

Nieuwe berekeningen van de Wereldgezondheidsorganisatie brengen in kaart wat de impact van overgewicht is op het aantal gevallen van kanker. Wereldwijd is het aantal gevallen van kanker dat toegeschreven kan worden aan overgewicht hoger bij vrouwen dan bij mannen. Uit de nieuwe cijfers blijkt dit ook in Nederland het geval te zijn.

Dat het aantal gevallen van kanker door overgewicht hoger is bij vrouwen dan bij mannen komt doordat veelvoorkomende vormen van kanker bij vrouwen een sterk verband hebben met overgewicht. Ruim 75 procent van de gevallen van kanker die toegeschreven worden aan overgewicht bij vrouwen zijn gevallen van borstkanker na de menopauze, baarmoederkanker en dikkedarmkanker.

Onderzoekers hebben berekend hoeveel van de nieuwe gevallen van kanker in 2012 gerelateerd zijn aan overgewicht door gegevens over lichaamsgewicht in 2002 te analyseren. Hiermee is rekening gehouden met een periode van 10 jaar tussen overgewicht als risicofactor voor kanker en de diagnose van de ziekte. Als maatstaf voor overgewicht is de BMI (Body Mass Index) gehanteerd. De BMI geeft aan of het lichaamsgewicht gezond is in verhouding tot de lichaamslengte.

De rol van overgewicht als belangrijke risicofactor voor kanker wordt steeds duidelijker in wetenschappelijk onderzoek. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds houdt de lijst van kankersoorten waarvan bekend is dat ze een verband hebben met overgewicht actueel. Tot nu toe gaat het om 9 soorten kanker: darm-, slokdarm-, alvleesklier-, nier-, baarmoeder-, borst- (bij vrouwen na de menopauze), eierstok-, galblaas- en gevorderde prostaatkanker.

Wereldwijd neemt het aantal mensen met overgewicht toe. Het aantal volwassenen met overgewicht is tussen 1980 en 2013 volgens schattingen met 27,5 procent toegenomen. In Nederland zijn de cijfers ook zorgwekkend: 53 procent van de mannen en 44 procent van de vrouwen van 20 jaar of ouder is te zwaar.

De nieuwe berekeningen zijn alleen gericht op de rol van lichaamsgewicht bij het krijgen van kanker. De rol van voeding en beweging is hierin niet meegenomen. Het zijn ook conservatieve schattingen op basis van de aanname dat bepaalde kankersoorten geen verband zouden hebben met lichaamsgewicht.  Onderzoekers schatten dat ruim een derde van de meest voorkomende gevallen van kanker voorkomen kan worden door een gezond gewicht te behouden, gezond te eten en voldoende te bewegen.

Nadia Ameyah, directeur van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds: “Roken blijft de belangrijkste risicofactor voor kanker. De bevindingen van dit onderzoek benadrukken echter ook de noodzaak om maatregelen te nemen om overgewicht terug te dringen. Het aantal rokers neemt af, maar het aantal personen met overgewicht neemt helaas toe. Samen moeten we in actie komen om kanker te voorkomen. Ruim een derde van de meest voorkomende gevallen van kanker kan worden voorkomen door gezonde keuzes te maken in onze leefstijl.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.