Helft van de Belgische werknemers kampt met overgewicht

We worden steeds zwaarder: 51% van de Belgische werknemers heeft momenteel een te hoge BMI en de gemiddelde BMI nam de voorbije 20 jaar toe. Dat blijkt uit een onderzoek van de Groep IDEWE. Deze resultaten zijn niet te verwaarlozen, want overgewicht heeft nadelige effecten op de gezondheid en leidt tot minder productieve werknemers. We zien duidelijke verschillen tussen mannen en vrouwen en tussen de onderzochte sectoren.

Grootschalig onderzoek naar de BMI van de Belg
In 2013 registreerde IDEWE van 237.925 werknemers (112.386 vrouwen en 125.539 mannen) de lengte en het gewicht. Op basis daarvan werd de gemiddelde BMI berekend (body mass index = gewicht in kg gedeeld door lengte2 in meter).

De resultaten zijn onrustwekkend: maar liefst 34% van de onderzochte werknemers kampt met overgewicht (BMI = 25-29,9) en 17% is obees (BMI > 30). Dat betekent dus dat meer dan de helft van alle Belgische werknemers gewichtsproblemen heeft. En er is nog meer slecht nieuws: het IDEWE-onderzoek toont aan dat de gemiddelde BMI van de Belg blijft toenemen. Waar de BMI bij de start van de studie in 1993 nog 24,6 (= gezond gewicht) bedroeg, was het in 2013 al 25,8 (= overgewicht). Enige nuance: verschillen tussen mannen en vrouwen en tussen sectoren

Een te hoge BMI blijkt gemiddeld vaker voor te komen bij mannen (40,5% overgewicht, 17,3% obees) dan bij vrouwen (27,6% overgewicht, 16,2% obees). Daarnaast zijn er opvallende verschillen tussen de onderzochte sectoren. Overgewicht en obesitas bij mannen komen het meest voor in de sectoren transport (73%), overheid (64%), bouw (60%) en industrie (60%). Voor vrouwen zijn dat de sectoren overheid (48%), zorg (45%) en transport (45%). Het grootste verschil tussen de seksen vinden we bij de transportsector. In de voedingssector is het verschil tussen mannen en vrouwen dan weer verwaarloosbaar (zie ook infographic).

Nadelige effecten op gezondheid en professioneel functioneren Het is bekend dat mensen met een BMI hoger dan 30 meer risico lopen op hart- en vaatziekten, een te hoge bloeddruk, diabetes en slaapapneu. Er is ook een duidelijk verband aangetoond tussen enerzijds obesitas en anderzijds absenteïsme en een verminderde productiviteit. In het belang van werknemers én werkgevers pleit IDEWE dan ook voor meer preventie en gezondheidspromotie op het werk. Gezien de grote verschillen tussen de sectoren, lijkt een sectorale aanpak de beste keuze.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *